ARV/VRV/VRF Systémy

V tejto sekcii nájdete katalóg VRV systémov AUX. Naša spoločnosť vám pomôže s návrhom, dodaním a spustením zariadení ARV a Mini ARV (VRF), aby ste dokonale splnili požiadavky vášho klienta na efektivitu, funkčnosť a výhodnú cenovú ponuku chladiaceho a vykurovacieho systému.

Katalóg otvoríte kliknutím na obrázokARV_Katalog

Máme originálny softvér AUX na návrh systémov AUX VRV (VRF, ARV).

Navrhneme vám presný model a výkon zariadenia, počet a druh vnútorných jednotiek, ako aj trasy (hrúbku/rozmer/dĺžku) a počet a rozmery refnetov. Jednoducho sme schopní navrhnúť, dodať a pomôcť spustiť systém, ktorý bude spoľahlivo fungovať po dlhú dobu.

Pre všetky informácie, ktoré vás zaujímajú ohľadom VRV (VRF, ARV), nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom na adrese aux@klimapreteba.sk

VRV (Variable Refrigerant Volume) a VRF (Variable Refrigerant Flow) sú obchodné názvy pre rovnakú technológiu klimatizácie, ktorá umožňuje regulovať množstvo chladiva prúdiaceho do rôznych častí systému. "VRV" je obchodná značka spoločnosti Daikin, zatiaľ čo iní výrobcovia používajú názov "VRF". Táto technológia umožňuje individuálne riadenie teploty v rôznych miestnostiach alebo zónach v budove.

Systémy AUX sú produkty spoločnosti AUX Group, ktorá je jedným z najväčších výrobcov klimatizácií a tepelných čerpadiel na svete. Ich VRV/VRF systémy fungujú na podobnom princípe ako systémy od iných výrobcov.

Ako fungujú VRV/VRF systémy:

1. Modulácia výkonu: Systémy VRV/VRF používajú invertorové kompresory, ktoré môžu meniť výkon v závislosti na potrebe chladenia alebo vykurovania. To umožňuje systému prispôsobiť sa rôznym podmienkam a záťažiam, čo zvyšuje energetickú účinnosť.

2. Centrálne ovládanie: Môžete ovládať rôzne časti systému z jedného miesta, čo umožňuje jednoduché a efektívne spravovanie teplotných podmienok vo veľkých budovách alebo komplexoch budov.

3. Zónové riadenie: Jednotlivé vnútorné jednotky môžu byť inštalované v rôznych miestnostiach a môžu byť riadené nezávisle, čo umožňuje nastaviť špecifickú teplotu pre každú zónu podľa potrieb.

4. Energetická účinnosť: Vďaka schopnosti meniť výkon a poskytovať chladenie alebo vykurovanie len tam, kde je to potrebné, sú systémy VRV/VRF energeticky účinnejšie ako tradičné centrálne systémy.

5. Flexibilná inštalácia: Systémy VRF môžu byť navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym layoutom budov a môžu byť rozšírené, ak je potrebné pridať ďalšie vnútorné jednotky alebo zóny.

6. Integrácia s ďalšími systémami: VRV/VRF systémy môžu byť často integrované s ďalšími systémami budovy, ako sú systémy riadenia budov (BMS) pre ešte lepšiu kontrolu a správu.

Výhodou systémov AUX bude obvykle ich pomer cena/výkon, pretože AUX je známy tým, že ponúka efektívne riešenia za konkurenčné ceny. Keďže ide o špecifickú technológiu, je dôležité, aby inštaláciu a údržbu vykonávali kvalifikovaní technici.