SEER a SCOP? Ako sa dá vypočítať spotreba elektrickej energie pri používaní klimatizácie?

Energeticka ucinnost SCOOP a SEER

Pri dnešných cenách energií je spotreba elektrických zariadení veľmi dôležitá! Nejde však len o našu peňaženku, ale aj o životné prostredie. Chceme predsa žiť v čistej a zdravej krajine! 

Ako zistíme či nami vybraný model klimatizácie je dostatočne úsporný?

Pri kúpe klimatizačného zariadenia sa stretávame s množstvom ukazovateľov energetickej efektívnosti.

V našom stručnom prehľade jednotlivých indexov Vám vysvetlíme, že o čo ide a čo sa skrýva za jednotlivými skratkami.

EER – je to koeficient účinnosti klimatizácie v režime chladenia, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (chladu) ku vstupnej elektrickej energii. Meria sa pri konštantných podmienkach okolia a max. výkone zariadenia. Čím je hodnota vyššia, tým je to lepšie. Skratka je vytvorená zo slov Energy Efficiency Ratio).

SEER – sezónny koeficient účinnosti v režime chladenia, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (chladu) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší. Skratka zo slov Seasonal Energy Efficiency Ratio.

COP – koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii. Meria sa pri konštantných podmienkach okolia a max. výkone. Čím vyšší, tým lepší. 

SCOP – sezónny koeficient účinnosti v režime vykurovania, vypočítaný ako pomer odovzdanej tepelnej energie (tepla) ku vstupnej elektrickej energii počas celoročnej sezóny. Meria sa pri premenlivých podmienkach okolia a v reálnom režime. Čím vyšší, tým lepší. Skratka zo slov Seasonal Coeficient Of Performance.


Príklad: SCOP 5 znamená, že z 1000 kWh elektrickej energie sme získali 5000 kWh tepelnej energie alebo ináč SCOP 5 znamená 500% účinnosť. Pre porovnanie by sme zaplatili 5x menej ako keby sme vykurovali elektrickým ohrievačom, kde sa elektrická energia mení iba na teplo s účinnosťou 100%.

energeticka trieda klimatizacii SEER a SCOP

Tento vykurovací faktor sa riadi normou EN 14 825. Tato norma počíta priemerný ročný výkon tepelného čerpadla v 3 rôznych klimatických podmienkach (chladnejšie podnebie, mierne podnebie, stredomorské podnebie), kedy kalkulovaný počet hodín vykurovacej sezóny tvorí:

chladné podnebie 6 446 hodín
mierne podnebie 4 910 hodín
teplé (stredomorské) podnebie 3 590 hodín

1 energeticka trieda klimatizacii SEER a SCOP

Norma EN 14 825 tiež udáva, že v akých teplotách musia byť tepelné čerpadlá testované, aby bolo možné určiť ich SCOP v jednotlivých klimatických podmienkach.