Profylaktický servis – alebo pravidelná údržba Vášho zariadenie pre jeho dlhšiu životnosť.

 profylakticky servis

Údržba klimatizácie je veľmi podceňovaná záležitosť. Väčšina klientov ju „zabúda“ dať urobiť, lebo majú pocit, že je zbytočná! Stojí nejaké peniaze a tie sa už ľuďom nechce investovať.

Kedy ste si naposledy nechali odborne skontrolovať, vyčistiť a následne vydezinfikovať Vašu klimatizáciu?

Veľa užívateľou si kúpi klimatizáciu, ale starostlivosť o ňu už považujú za zbytočnosť. Opak je však pravdou! Klimatizácia je elektro-mechanické zariadenie, ktoré sa svojou prevádzkou môže znečistiť drobnými časticami prachu vo vzduchu, mastnotou, peľom, môže sa vybiť ložisko vo ventilátore, môže povoliť zvar a uniknúť chladivo. Môžu sa povoliť kontakty, prasknúť plasty alebo nastane nejaká iná nepríjemnosť, ktorá môže mať za následok nesprávne fungovanie zariadenia. Znečistená klimatizácia má vyššiu spotrebu elektrickej energie, potrebuje dlhší čas aby začala chladiť alebo kúriť, môže byť hlučnejšia alebo nefungovať správne. 

Profylaktický servis Vám zabezpečí dlhodobo správne fungovanie Vášho zariadenia. 

Ako predížiť životosť klimatizácie?

Aby Vás klimatizácia pred sezónou nenechala v štichu a spoľahlivo Vám fungovala myslite na profylaktický servis už teraz! 

Odborná starostlivosť je veľmi dôležitá pre správne fungovania Vášho zariadenia. 

Objednať sa môžete na telefónnom čísle 0907 044 080 alebo mailom na klima@klimapreteba.sk

 

Dnešné klimatizácie majú rôzne samočistiace režimy, dezinfekčné funkcie, množstvo filtrov, avšak odbornú mechanickú kontrolu a údržbu v pravidelných intervaloch odborne vyškoleným technikom to nenahradí!

Ako to robíme my?

Naši servisní technici v Klíma pre Teba s.r.o. majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vykonávajú
profesionálnu údržbu klimatizácie, ktorá pozostáva:

  • mechanickej kontroly vnútorného aj vonkajšieho zariadenia
  • z kompletnej diagnostiky systému a návrhu vhodného riešenia prípadného problému
  • z kompletného vyčistenia skeletu vonkajšieho aj vnútorného zariadenia
  • z vyčistenia a dezinfekcie filtra vnútorného zariadenia
  • z kontroly elektrickej časti vnútornej jednotky
  • z kontroly ventilátora aj žalúzie 
  • z vyčistenia a dezinfekcie výparníka vnútornej aj vonkajšej jednotky
  • z vyčistenia kondenzátora vonkajšej jednotky
  • z merania tlaku v systéme a kontroly trojcestného ventilu
  • z kontroly ventilátora vonkajšej jednotky

Prečo to robíme?

Vďaka čistým filtrom ktoré vám zabezpečia čistý vzduch sa zníži aj riziko zdravotných problémov a v neposlednom rade aj spotreba elektrickej energie bude nižšia.

 

Odborne vykonaný profylaktický servis zabezpečí správne fungovanie klimatizácii a predĺži aj jej životnosť čím samozrejme ušetríte za prípadné opravy.

 

Keď máte záujem aby Vaša klimatizácia dlho a správne fungovala a chcete predísť neskorším zbytočným výdavkom za nezmyselné opravy, tak si dohodnite Váš profylaktický servis ešte dnes, aby Vás letné horúčavy nezastihli nepripraveného!

 

TIP NA DARČEK: DARUJTE POUKÁŽKU NA PROFYLAKTICKÝ SERVIS KLIMATIZÁCIE!

  

Váš Profylaktický servis klimatizácie zabezpečíte na kontaktoch:

 

klima@klimapreteba.sk

0907 044 080